Segítségre van szüksége? Hívjon: +36 70 417-5616

Garanciális feltételek

Elállási jog (pénz visszafizetési garancia)

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptárinapot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

Erről az e-kereskedelmi szolgáltatást végző cég írásban köteles Önt tájékoztatni. A vásárlás előtt Önnek nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére. Erre ad biztosítékot az elállási jog. Az elállási jog azt jelenti, hogy Ön egyoldalúan visszaléphet, és a termék visszaküldése esetén indoklás nélkül követelheti a teljes vételár visszatérítését. A visszatérítésnek legkésőbb 14 napon belül meg kell történnie. A 14 munkanapig tartó elállási jog a termék átvétele napján veszi kezdetét. A termék visszajuttatásának költsége Önt terheli. Az eladó az elállás miatt sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem róhat Önre. Ezzel összefüggésben a termék kiszállításának díját sem lehet utólag Önre terhelni.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.